Používaním stránok prevádzkovateľa ITbazar.Sksúhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. pre ďalšie informácie najtete "tu"
[OK]

UŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA „BARTERARENA“  zo dňa 27.05.2013

 

Vitajte na stránke http://www.barterarena.com (Barter Aréna), ktorá slúži na barterový obchod,  predaj a nákup produktov a služieb medzi užívateľmi. Užívaním Barter Aréna súhlasite s nasledujúcimi podmienkami používania. Táto internetová stránka je poskytovaná spoločnosťou BARTERARENA s.r.o. na základe  plnej moci udelenej spoločnosťou MIFI INVESTMENT LTD („poskytovateľ služby“)

Tieto podmienky používania sú účinné od ich prijatia novými užívateľmi. Užívateľom sa stáva každý návštevník Služby, ktorý prostredníctvom svojho prehliadača potvrdí kliknutím na tlačítko „Súhlas“, keď sa registruje a získava „barteraréna“ účet, navštevuje alebo využíva „barteraréna“ stránky, služby, prihlásenia a nástroje alebo je uvedené inak v konkrétnej časti webovej stránky, služby, prihlasovania alebo nástrojov.

Vezmite prosím na vedomie: Tieto podmienky používania obsahujú ustanovenia, ktoré riadia a upravujú ako tvrdenia a všetky ostatné prípadné spory, ktoré sú riešené (viď nižšie)

Pôsobnosť

Predtým ako sa stanete členom a zaregistrujete sa na www.barterarena.com, musíte si prečítať a akceptovať všetky podmienky zahrnuté a spojené s Podmienkami používania. Akceptovaním týchto Podmienok používania, súhlasite s tým, že budú použité kedykoľvek používate www.barterarena.com stránku, služby, aplikácie alebo ked používate nástroje, ktoré slúžia na interakciu s www.barterarena.com stránkami a službami. Niektoré Barter Aréna stránky, služby, aplikácie a nástroje môžu mať ďaľšie alebo iné podmienky alebo postupy, ktoré riadia ich dostupnosť a používanie. Vaše používanie a prístup do týchto stránok, služieb, aplikácií a nástrojov podlieha týmto podmiekam a postupom aplikovateľným na ne. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam.

Inzercia

Prístup na portál je umožnený akémukoľvek užívateľovi internetu bezplatne. Registrácia je nutná jedine v prípade, že užívatel chce aktívne využívať systém „Barter Aréna“. Kontaktná adresa užívateľa nemusí byť preukázaná, ale je povinné ju preukázať poskytovateľovi služby v registračnom formulári. Registrácia a využívanie Barter Aréna je spoplatnená podľa cenníka služieb, ktorý je umiestnený  na www.barterarena.com. Za „Príspevok“ sa považuje každá informácia vložená do „Barter Aréna“ užívateľom. Uvádzaním produktov na Barter Aréna súhlasíte s preberaním plnej a celej zodpovednosti s obsahom uvedeným v príspevku a produktom vrátané obrázkov, ktoré sú jeho súčasťou. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené. Poskytovateľ neručí za správnosť údajov uvedených pri produktoch. Príspevok sa nachádza na stránkach www.barterarena.com minimálne 30 dní a maximálne 90 dní. Dobu uvádzania príspevku na www.barterarena.com si určuje užívateľ. Ak je záujem, užívatelia môžu označiť príspevok ako „Top“. Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných 5 miestach v kategórií ktorú si sami určíte ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Táto možnosť je poskytovaná za dodatočný poplatok podla cenníka na www.barterarena.com . „Barteraréna“ má právo kedykoľvek vymazať príspevok, ak porušuje akékoľvek podmienky. Kde a kedy sa príspevok užívateľa objaví vo vyhľadávaní záleží len na určitých faktoroch nášho uváženia. Pri registrácii nového užívateľa bude zaslaní potvrdzovací e-mail, ktorý musí byť užívateľom potvrdený.

Poplatky musia byt uhradené podľa cenníka služby www.barterarena.com pred tým, než registrovaný užívateľ môže používať www.barterarena.com  stránku. Akékoľvek príspevky (text a obrázky) bude možné pridať na portál až po verifikácii poskytovateľom služby. Poskytovateľ sa zaručuje, že jeho snahou bude pridať príspevky do 48 hodín.

Barter Aréna poskytuje 3 úrovne členstva: (1) Základná úroveň – pre užívateľov, ktorí zrealizujú 0 až 99 predajov alebo barterových obchodov

(2) Strieborná úroveň – pre užívateľov, ktorí zrealizujú 100 až 499 predajov alebo barterových obchodov

(3) Zlatá úroveň – pre užívateľov, ktorí zrealizujú viac ako 500 predajov alebo barterových obchodov

Detaily jednotlivých úrovní členstva nájdete na stránke www.barterarena.com

Poplatky musia byt zaplatené každoročne pomocou debetnej alebo kreditnej karty vždy na výročie založenia účtu daného užívateľa. V prípade, že užívateľ chce zrušiť svoj účet, musí poslať e-mail na barterarena@gmail.com. Nepoužité finančné prostriedky nebudú navrátené.

Barterový obchod a proces nákupu

Ak má užívateľ záujem o nákup, prípadne o výmenu  inzerovaného produktu alebo služby musí poslať svoje kontatné údaje inzercovi a ďaľšia komunikácia pokračuje medzi inzerujúcim a záujemcom. Poskytovateľ služby je len prostredník a nepodieľa sa vôbec na výmene produktov alebo služieb a neposkytuje žiadne garancie alebo záruky za produkty alebo služby. Za kvalitu a pravdivosť inzerátu, výrobkov a služieb je zodpovedný výhradne ponúkajúci inzerent. Resp. užívateľ ktorý inzeruje.

Barterový obchod a podmienky nákupu

Ako užívateľ ste povinný si prečítať celý inzerát, vrátane inštrukcií, ktoré ponukajúci uvádza, predtým ako uskutočnite barterový obchod alebo nákup daného výrobku alebo služby. S odsúhlasením záväzku platby alebo uskutočnenia barterového obchodu s ponúkajúcim inzerentom daný výrobok alebo službu nawww.barterarena.com odsúhlasite legálnu zmluvu s inzercom a ste povinný mu za produkt zaplatiť alebo vymeniť za svoj ponúkaný produkt, na ktorom ste sa dohodli.

Poplatky

Získanie členstva a prispievanie inzerátov na www.barterarena.com je spoplatnené podľa cenníka služieb uvedeného na www.barterarena.com. Účtujeme dodatočné poplatky za využívanie iných (dodatočných) služieb, ako napríklad „topovanie príspevkov“. Výška poplatkov uvedených v cenníku služieb sa môže meniť. Tieto zmeny nadobudnú platnosť minimálne 14 dní po tom, ako tieto zmeny uverejníme na www.barterarena.com . Tieto zmeny môžme vytvoriť dočasne kvôli tvorbe nových propagačných služieb alebo iných udalostí. Barter Aréna si vyradzuje právo na akúkoľvek zmenu v cenníku poskytovaných služieb keď tak uzná za vhodné a potrebné.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky poplatky sú platené v mene EUR. Užívateľ je zodpovedný za zaplatenie všetkých poplatkov a daní, ktoré súvisia s našou stránkou, službami, aplikáciami a nástrojmi, platným spôsobom platby do doby splatnosti. Ak určitý spôsob platby nie je možný alebo účet užívateľa je po splatnosti, môžeme inkasovať dlžné poplatky použitím iného spôsobu platby. Naviac, poskytovateľ služby môže prerušiť alebo obmedziť užívateľský účet.

Obsah

Obsah akéhokoľvek inzerátu nesmie obsahovať žiadnú reklamnú propagáciu.

Poskytovaním obsahu alebo inzerovaním obsahu na www.barterarena.com  stránkach, službách, aplikáciach a nástrojoch, zaručujete a poskytujete poskytovateľovi služby nevýhradné, celosvetové, večné, neodvolateľné, bezpoplatné, sublicencovane (prostredníctvom mnohých úrovní) právo k používaniu autorského práva, ochrannej známky, propagácie a práva k databázam, ktoré máte v inzeráte, vo všetkých médiach známych dnes alebo v budúcnosti.

 

Žiadne zastúpenie, spolupráca, joint-venture, pracovnoprávny vzťah alebo frančíza nie je zamýšľaná alebo vytvorená v Podmienkach používania.

Využívanie www.barterarena.com  ( Barter Aréna )

Na stránkach www.barterarena.com je zakázané:

 • pridávať inzeráty alebo produkty do nevhodných kategórií alebo oblastí na našej stránke
 • porušovanie práv, právo tretej strany alebo našej politiky(postupov)
 • používať naše stránky, služby, aplikácie a nástroje, ak nemáte zo zákona povolené uzatvárať kontrakty alebo máte dočasne alebo trvalo zakázané využívanie našich stránok, služieb, aplikácií a nástrojov
 • zámerne spôsobiť zlyhanie platby za produkty, ktoré nakupujete, pokiaľ predajca významne zmenil popis produktu po vašom objednaní, nastala typografická chyba alebo sa neviete skontaktovať s predajcom
 • zámerne spôsobiť zlyhanie platby za produkty, ktoré predávate, pokiaľ sa neviete skontaktovať s kupujúcim alebo kupujúci nespĺňa dohodnuté podmienky
 • manipulovať s cenami akéhokoľvek produktu alebo zasahovať do inzerátov ostatných užívateľov
 • obísť alebo manipulovať s naším cenníkom služieb a poplatkami alebo platbami
 • pridávať falošné, nepresné, zavádzajúce, hanlivé alebo urážlivé inzeráty
 • distribuovať alebo pridávať spamy, nevyžiadané alebo vytvárajúce šikanu elektronické správy, reťazové správy alebo pyramídové hry a schémy
 • rozširovať vírusy alebo iné typy počítačových kódov, ktoré môžu poškodiť www.barterarena.com  alebo záujmy a vlastníctvo užívateľov
 • kopírovať, rozmnožovať a rozširovať práva alebo inzeráty z www.barterarena.com alebo partnerských stránok, služieb, aplikácií alebo nástrojov alebo vlastnícke právo alebo ochranné známky www.barterarena.com
 • komercionalizovať akúkoľvek aplikáciu Barter Aréna alebo akékoľvek informácie alebo softvér prisluchajúci k danej aplikácii.

Zneužívanie www.barterarena.com

Barter Arena a jej užívatelia spolupracujú na tom, aby stránky, služby, aplikácie a nástroje fungovali správne.

 Podľa nášho uváženia môžeme limitovať, pozastaviť alebo ukončiť naše služby a uživateľské účty, zakázať prístup na naše stránky, k našim službám, aplikáciám alebo nástrojom a k ich obsahu a podniknúť technické alebo legálne kroky k zabráneniu užívateľom k našim stránkam, službám, aplikáciam a nástrojom, pokiaľ si myslíme, že vytvárajú vedome problémy alebo možné legálne prekážky/dlhy/záväzky, porušujú duševné vlastnícké práva tretích strán, konajú v rozpore s našou politikou. Zároveň si ponechávame právo zmazať nepotvrdené účty alebo účty, ktoré boli neaktívne pre dlhšiu časovú periódu niekoľkých mesiacov, ďalej si ponechávame právo k zmene alebo prerušeniu chodu Barter Arena stránok, služieb, aplikácií alebo nástrojov.

Poznámka k porušovaniu duševného vlastníctva a copyright podľa paragrafu 512(c ) článok 17 of the United States Code.

Reagujeme na údajné porušovanie duševného vlastníctva ako si to vyžaduje US Digital Millennium Copyright zákon.

 

 

Zrieknutie sa záruk, obmedzenie zodpovednosti

Snažíme sa udržiavať Barter Arena stránky, služby, aplikácie a nástroje bezpečné, chránené/zaistené a v presnom a normálnom fungovaní. Beriete na vedomie, že nemôžeme garantovať nepretržitú prevádzku alebo prístup na naše stránky, služby, aplikácie a k ich nástrojom. Ďalej beriete na vedomie, že prevádzka a prístup k našim stránkam, službám, aplikáciam a nástrojom môže byť narušená v dôsledku technických problémov alebo iných rozličných externých faktorov mimo našej kontroly. Súhlasite, že využívate naše stránky, služby, aplikácie a nástroje na vlastné riziko a produkty uverejnené na našich stránkach sú založené na pravidle „AS IS“ (to znamená, že neručíme za to, že je niečo v tom pokazené, proste ho kupujúci kúpi taký aký je) a „AS AVAILABLE“ (doslovne prelozene: ako je sprístupnený, niečo ako AS IS). Adekvátne, v rozmedzí aplikovateľného práva, vylúčime všetky výslovné a predpokladané záruky, podmienky a požiadavky, bez obmedzenia, predpokladané záruky predaja, vhodnosti pre konkrétny účeľ a bez porušenia.

Niektoré zákony nepovolujú vzdanie sa záruk alebo zodpovednosti za škody, takže takéto vyhlásenie a vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Bez ohľadu na predošlé paragrafy, ak zistíme, že sme zodpovední, naša zodpovednosť k Vám alebo k akejkoľvek tretej strane je obmedzená na

 1. výšku ceny daného produktu predaného na www.barterarena.com  (vrátane všetkých daní) a jeho prepravnej ceny
 2. sumu poplatkov, ktorá nesmie prekročiť celkové poplatky, ktoré nám zaplatíte za 12 mesiacov pred začatím súdneho konania, ktoré viedlo k záväzku
 3. maximálne 100 EUR

Oslobodenie

Ak máte spor s jedným alebo viacerými užívateľmi, oslobodzujete nás (a naše pobočky a dcérske spoločnosti, a našich a ich oficiálnych úradníkov, zamestnancov a agentov) od požiadaviek, plnení a škôd (aktuálnych aj výsledných)každého druhu a povahy, známych aj neznámych vyplývajúcich  z alebo akokoľvek spojených s týmito spormi. Automaticky sa zriekate akýchkoľvek ochrán (či zákonných alebo iných), ktoré by mohli inak kryť toto oslobodenie, zahŕňajú sa len tie práva, ktoré poznáte alebo si myslíte, že by fungovali vo váš prospech v čase dojednania týchto podmienok.

Prístup a zasahovanie

Veľa informácii na tejto stránke je vlastníckym právom alebo licencované www.barterarena.com  dobrovoľne od užívateľov alebo tretích strán. Súhlasite, že nebudete využívať žiadneho robota, pavúka, škrabku alebo iné automatické prostriedky na prístup na naše stránky za akýmkoľvek účeľom bez našého výslovného písomného povolenia.

Navyše, súhlasíte, že nebudete:

 • vykonávať žiadne opatrenia, ktoré spôsobia alebo by mohli spôsobiť (záleží na našom uvážení) neopodstatnené a nerovnomerné obrovské zaťaženie nášho sytému a infraštruktúry
 • kopírovať, reprodukovať, spätne analyzovať, pozmienať, vytvárať odvodené diela ( kopie), rozširovať alebo verejne zobrazovať žiadny obsah (vrátane vašich informácií) z našich stránok, služieb, aplikácií a nástrojov bez výhradneho písomného povolenia prevádzkovateľa Barter Arena a zodpovedajúcej strany,
 • zasahovať alebo pokúšať sa zasiahnúť do fungovania našich stránok, služieb, aplikácií a nástrojov alebo iné aktivity vykonávané na našich stránkach, službách, aplikáciách a nástrojoch, ktoré sú v rozpore s podmienkami používania a dobrými mravmi,
 • obchádzať náš systém, ktorým sme Vám zabránili k prístupu na naše stránky

Súkromie

My neposielame ani nepožičiavame osobné informácie tretím stranám pre marketingové účly bez Vašho výslovného súhlasu. Vidíme ochranu osobných údajov ako veľmi dôležitý prvok spoločenských pravidiel. Môžete sprístupniť alebo pozmeniť údaje, ktoré nám poskytujete a môžete sa rozhodnúť, že určité komunikácie (email a pod) nechcete prijímať, prihlásenim sa na svoj účet. Využívame tretie strany na overenie a certifikovanie našich pravidiel súkromia. Ak namietate presun informácii a ich využitie týmto spôsobom, prosím, nepoužívajte naše služby.

Odškodnenie

Nebudeme zodpovední a udržíte nás od odškodnenia rôznych nárokov alebo požiadaviek tretej strany, vrátane primeraných advokátskych poplatkov, vytvorené treťou stranou v dôsledku vášho porušenia týchto podmienok používania, nevhodného používania stránky, služieb, aplikácií, alebo nástrojov, a/alebo porušnie akéhokoľvek zákona alebo práva treťej strany.

Poznámky

S výnimkami prípadov uvedených inak, právne oznámenia musia byť podané na Barter Aréna emailom na barterarena@gmail.com (v prípadoch Barter Aréna) alebo na emailovú adresu, ktorú ste uviedli na svojom účte (v prípadoch týkajúcich sa vás). Oznámenie na Vás bude odovzdané po 24 hodinách po odoslaní mailu.

Právne spory

Vy a barterarena súhlasíte, že akýkoľvek nárok alebo spor zo zákona alebo spravodlivosti, ktorý vznikol alebo môže vzniknúť medzi nami vzťahujúci sa na rôzny spôsob jeho vzniku alebo vyplývajúceho z týchto podmienok používania, vaše využívanie alebo prístup na barterarena stránky, služby, aplikácie alebo nástroje alebo rôzny produkty alebo služby predané alebo kúpené cez barterarena stránky, služby, aplikácie a nástroje budú riešené  v súlade s zákonom štátu Florida, bez ohľadu na konflikt práva, a súdy na Fort Lauderdale, Broward County, Florida majú právomoc.

Všeobecne

www.barteranera.com  je prevádzkovaná  v strednej EU spoločnosťou Barterarena s.r.o. na základe plnej moci udelenej spoločnosťou MIFI INVESTMENT LTD

Pokiaľ nie je uvedené inak v týchto podmienkach používania, ak niektoré ustanovenia v týchto podmienkach sa považujú za neplatné, alebo z akéhokoľvek dôvodu nevýmahateľné, sú takéto ustanovenia považované za oddeliteľné a nemajú vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Naša nečinnosť vzhľadom na vaše alebo iných porušenie vám neumožňuje mať právo konať proti týmto porušeniam.

Tieto podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť a upraviť podľa vlastného uváženia a to takým spôsobom, že každú zmenu umiestnime na www.barterarena.com. Naše právo k zmene týchto podmienok zahŕňa aj právo k zmene, pridaniu alebo odstráneniu podmienok v týchto podmienkach. Pokiaľ nie je uvedené inak v týchto podmienkach alebo niekde inde, všetky zmenené podiemky začnú platiť 30 dní po ich pridaní na stránku. Tieto podmienky používania ustanovujú celé porozumenie a dohodu medzi nami s ohľadom na predmet zmluvy.

-Vážený navštevník, môžete nás podporiť ľubovolným finančným darom pre pomoc rozvoja projektu. Projekt rozvíjame do medzinárodných vôd internetu, aby sme mohli pre Vás vyhľadať viac ponúk zo sveta. Vývoj systémov a správa serverov je náročná, vašou podporou nám pomôžete rozšŕiť služby, ktoré vyvíjame pre Vás.

Ďakujeme za podporu.

Tím ITbazar.Sk
paypal.com / Podpora projektu ITbazar.Sk